10.5.

 Ratibořice -  před Panským hostincem 14.00 hod