19.9.

Jansé Lázně - Hotel Arnika - uzavř. společ.