26.9.

Libňatov - Posvícenská zábava v místním hostinci od 20.30 hod.